Kalendarz liturgiczny

Środa, 17 lipca 2024

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. NMP Królowej Polski - Machnówek Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Iz 10,5-7.13-16; Ps 94 (93); Mt 11,25-27