Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 16 lipca 2024

NMP z Góry Karmel – wsp.

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 55-58

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Kościół pw. Kościół św. Katarzyny - rektorat - ZamośćKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Iz 7,1-9; Ps 48 (47); Mt 11,20-24