Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 18 lipca 2024

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: św. Szymona z Lipnicy, prezb. – wsp. dow. – k. biały, Oficjum i Msza wsp.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Brata Alberta - Przewodów Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Iz 26,7-9.12.16-19; Ps 102 (101); Mt 11,28-30