Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 8 lipca 2024

św. Jana z Dukli, prezb. – wsp. (dawniej 3 X)

Oficjum i Msza wsp., ref. nr 70-71 albo 74

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - Obsza Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Oz 2,16.17b-18.21-22; Ps 145 (144); Mt 9,18-26