Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 9 lipca 2024

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: św. Augustyna Zhao Rong, prezb.
i Towarzyszy, mm – wsp. dow. – k. czerwony

Kolor liturgiczny:

Adoracja: Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela - Potok Górny Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Oz 8,4-7.11-13; Ps 115 (113B); Mt 9,32-38

Ogłoszenia:

† ks. Franciszek Lewandowski 1993

† ks. Franciszek Nucia 2007