Kalendarz liturgiczny

Piątek, 16 sierpnia 2024

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: św. Stefana Węgierskiego – wsp. dow. – k. biały, oficjum wsp., Msza wspólna: MR 49”-54”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Kościół pw. Kościół św. Katarzyny - rektorat - ZamośćKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Ez 16,1-15.60.63 albo Ez 16,59-63; Ps Iz 12; Mt 19,3-12