Kalendarz liturgiczny

Piątek, 17 grudnia 2021

Dzień powszedni

Oficjum z 17 XII, Ant.: O Mądrości…, Msza z 17 XII: MR 23, pref. adwentowa nr 2

Kolor liturgiczny: fioletowy

Adoracja: Parafia pw. Sanktuarium Św. Antoniego Padewskiego - Bazylika Mniejsza - Radecznica Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Rdz 49, 1a. 2. 8-10; Ps 72 (71); Mt 1, 1-17

Ogłoszenia:

Od 17 do 24 grudnia we Mszy używa się formularzy przewidzianych na te dni w Mszale s. 23-30. Nie używamy formularza Mszy o NMP w Adwencie. We Mszach św. Roratnich zachowując tradycyjny charakter tej Mszy św. oraz biały kolor szat liturgicznych, używa się formularzy przewidzianych na te dni, ponieważ mają one wyraźnie charakter Maryjny.