Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 28 grudnia 2021

ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW – święto

Oficjum i Msza ze święta Msza, Chwała, pref. o Narodzeniu Pańskim nr 3-5, w ME I-III wsp. tajemnicy dnia

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Siostry Albertynki - PizunyKalendarium adroacji

Czytania mszalne: 1 J 1, 5 – 2, 2; Ps 124 (123); Mt 2, 13-18 (LM t. VI, s. 539)