Kalendarz liturgiczny

Niedziela, 26 grudnia 2021

ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA – święto

Oficjum i Msza ze święta, Chwała, Wierzę, pref. o Narodzeniu Pańskim nr 3-5, w ME I-III wsp. tajemnicy dnia

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Najświętszego Imienia Jezus - KrasnobródKalendarium adroacji

Czytania mszalne: 1 Sm 1, 20-22. 24-28; Ps 84 (83); 1 J 3, 1-2. 21-24; Łk 2, 41-52

Ogłoszenia:

Możliwość błogosławieństwa małych dzieci (OB 1297-1301)