Kalendarz liturgiczny

Piątek, 10 grudnia 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie adwentowe, Msza wł.

Kolor liturgiczny: fioletowy

Adoracja: Siostry Felicjanki - NarolKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Oficjum powszednie adwentowe, Msza wł.

Ogłoszenia:

† ks. Antoni Mulawa 1994