Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 27 grudnia 2021

ŚW. JANA, Apostoła i Ewangelisty - święto

Oficjum i Msza ze święta, Chwała, Pref. o Narodzeniu Pańskim nr 3-5, w ME I-III wsp. tajemnicy dnia

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Najświętszego Imienia Jezus - KrasnobródKalendarium adroacji

Czytania mszalne: wł.: 1 J 1, 1-4; Ps 97 (96); J 20, 2-8 (LM t. VI, s. 536)

Ogłoszenia:

Możliwość błogosławieństwa wina i podania go wiernym (OB 1294-1296)