Kalendarz liturgiczny

Niedziela, 12 grudnia 2021

III NIEDZIELA ADWENTU (GAUDETE)

Oficjum i Msza III Niedzieli Adwentu, Psałt. III tyg., Wierzę, pref. adwentowa nr 1

Kolor liturgiczny: fioletowy

Adoracja: Siostry Klaryski - SitaniecKalendarium adroacji

Czytania mszalne: So 3, 14-17; Iz 12; Flp 4, 4-7; Łk 3, 10-18

Ogłoszenia:

Kwartalne Dni Modlitw o chrześcijańskie życie rodzin.

† ks. Franciszek Woronowski 2002