Kalendarz liturgiczny

Sobota, 25 grudnia 2021

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

Msza z uroczystości (3 formularze: w nocy, o świcie i w dzień), Chwała, Wierzę, pref. o Narodzeniu Pańskim nr 3 - 5, w ME I-III wsp. tajemnicy dnia

W godzinach wieczornych 24 XII

WIGILIA UROCZYSTOŚCI NARODZENIA PAŃSKIEGO

I Nieszpory Uroczystości Narodzenia Pańskiego, Msza z wigilii, Chwała, Wierzę, pref. o Narodzeniu Pańskim nr 3 -5, w ME I - III wsp. tajemnicy dnia.
Czyt.: Iz 62, 1-5; Ps 89 (88); Dz 13, 16-17. 22-25; Mt 1, 1-25 lub Mt 1, 18-25

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Mniszki Kamedułki - TyszowceKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Msza w nocy: Iz 9, 1-3. 5-6; Ps 96 (95); Tt 2, 11-14; Łk 2, 1-14 Msza o świcie: Iz 62, 11-12; Ps 97 (96); Tt 3, 4-7; Łk 2, 15-20 Msza w dzień: Iz 52, 7-10; Ps 98 (97); Hbr 1, 1-6; J 1, 1-18

Ogłoszenia:

Dziś podczas Credo na słowa: „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem” – wszyscy klękają.

 

Każdy kapłan może dziś sprawować 3 Msze św. (i przyjąć stypendia) pod warunkiem zachowania odpowiedniej pory, tzn.: w nocy, rano i w dzień.

Jutro ogłosić:

  • Dziś święto Świętej Rodziny z Nazaretu. Ogarniamy myślą i modlitwą nasze rodziny. (Można odnowić przyrzeczenia małżeńskie oraz błogosławić małżonków). Taca na „Kapłański Fundusz Zdrowotny”. Ofiary wpłacamy na konto Kurii: 84 1240 2005 1111 0000 1764 4468.
  • W piątek, 31 grudnia, zakończenie Roku Pańskiego 2021. Podać godzinę Nabożeństwa Dziękczynno-Przebłagalnego i zachęcić do udziału. Za udział w tym Nabożeństwie można zyskać odpust zupełny.
  • W sobotę, 1 stycznia, Nowy Rok Pański 2022, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Matki Odkupiciela, głównej Patronki naszej Diecezji.