Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 1 kwietnia 2021

WIELKI CZWARTEK

Oficjum wł., Nieszpory odmawiają tylko ci, którzy nie uczestniczą we Mszy Wieczerzy Pańskiej W Katedrze Zamojskiej: MSZA KRZYŻMA Msza wł., Chwała, po homilii odnowienie przyrzeczeń kapłańskich, pref. na Mszę Krzyżma nr 78, obrzęd poświęcenia olejów: MR 119-125

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - Uchanie Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9; Ps 89 (88); Ap 1, 4b. 5-8; Łk 4, 16-21

Ogłoszenia:

PIERWSZY DZIEŃ TRIDUUM PASCHALNEGO

 

DZIEŃ OFIARY PANA

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

 kolor biały

Msza wł., Chwała, 1 pref. o Najśw. Eucharystii nr 46, w ME I–III tekst wł.

(szczególnie zalecana jest dziś ME I)

Czyt.: Wj 12, 1-8. 11-14; Ps 116B (115); 1 Kor 11, 23-26; J 13, 1-15

Adoracja: Wszystkie parafie diecezji 

Wskazania dotyczące Mszy Wieczerzy Pańskiej:

1) Mszę Wieczerzy Pańskiej celebruje się w godzinach wieczornych. Wypada, by koncelebrowali wszyscy obecni kapłani. Jeżeli ktoś brał udział w Mszy Krzyżma, może brać udział w koncelebrze Mszy Wieczerzy Pańskiej.
2) Gdy tego wymaga racja duszpasterska, Ordynariusz miejsca może zezwolić na celebrowanie drugiej Mszy wieczornej w kościołach filialnych i rektoralnych. Do konsekracji oprócz hostii do Mszy należy przygotować hostię do wystawienia w Bożym Grobie. Należy też przygotować odpowiednią ilość komunikantów do konsekracji, by wystarczyło na Wielki Piątek.
3) Na „Chwała” dzwonią dzwony i dzwonki, które milkną po zakończeniu hymnu aż do Wigilii Paschalnej. Gra organów w dyskretnej formie jest dozwolona tylko dla podtrzymania śpiewu, zakazana jest gra solowa.
4) Zaleca się Komunię Świętą pod obiema postaciami (Dekret 
w sprawie Komunii św. pod dwiema postaciami. Pierwszy Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, s. 180-181).
5) Po homilii, jeżeli względy duszpasterskie za tym przemawiają, można dokonać obrzędu umywania nóg 12 mężczyznom.
6) Najświętszy Sakrament przenosi się w procesji na miejsce przechowania po modlitwie po komunii (jak w Mszale s. 131-132). Za odśpiewanie lub odmówienie przed Najświętszym Sakramentem w czasie celebracji liturgicznej hymnu „Przed tak wielkim Sakramentem” zyskuje się odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
7) Na zakończenie obnaża się ołtarz w milczeniu.
8) Zachęcić wiernych do adoracji Pana Jezusa.
9) Tabernakulum ma być puste (zob. MR s. 126, nr 1).