Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 11 marca 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: fioletowy

Adoracja: Siostry Benedyktynki Misjonarki - BiłgorajKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Jr 7, 23-28; Ps 95 (94); Łk 11, 14-23