Kalendarz liturgiczny

Piątek, 12 marca 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie Wielkiego Postu, Msza wł., pref. nr 8-11

Kolor liturgiczny:

Adoracja: Siostry Klaryski - SitaniecKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Oz 14, 2-10; Ps 81 (80); Mk 12, 28b-34

Ogłoszenia:

Dziś można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie po przyjęciu Komunii św. modlitwy „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu…” przed obrazem Pana Jezusa ukrzyżowanego (tekst: LG II 1819).