Kalendarz liturgiczny

Piątek, 2 kwietnia 2021

WIELKI PIĄTEK

Oficjum wł., Nieszpory odmawiają tylko ci, którzy nie uczestniczą w liturgii Męki Pańskiej. Kompleta z Niedzieli po II Nieszporach (responsorium własne).

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Wszystkie parafie diecezji - Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Iz 52, 13 – 53, 12; Ps 31 (30); Hbr 4, 14-16; 5, 7-9; J 18, 1 – 19, 42

Ogłoszenia:

LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

Wszystko jak w MR 133

Wskazania dotyczące Liturgii Męki Pańskiej:

1) Liturgię Męki Pańskiej celebruje się około godz. 1500, ale ze względów duszpasterskich wolno ją sprawować także w godzinach późniejszych.
2) Ołtarz winien być zupełnie obnażony: bez krzyża, świec i obrusów. Należy usunąć też inne ozdoby.
3) Obowiązuje post ścisły, czyli jakościowy i ilościowy.
4)       W kaplicy Grobu Pańskiego powinien być ołtarz, choćby przenośny 
i tabernakulum do przechowywania puszek z Najświętszym Sakramentem.
5) Wszystkie elementy dekoracyjne i światła powinny kierować uwagę wiernych na Najświętszy Sakrament, który jest Owocem i Pamiątką Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, a nie na figurę Chrystusa leżącego w grobie.
6) Zbiórka ofiar przy adoracji Krzyża na utrzymanie miejsc pielgrzymkowych w Ziemi Świętej. Ofiary wpłacamy na konto Kurii: 
84 1240 2005 1111 0000 1764 4468.
7) Duszpasterze zatroszczą się o to, by przed rozpoczęciem Liturgii Męki Pańskiej wierni zostali pouczeni odpowiednim komentarzem 
o obrzędzie adoracji Krzyża oraz zostali nauczeni śpiewów.
8) KRZYŻ DO ADORACJI POWINIEN BYĆ TYLKO JEDEN I DREWNIANY, NIGDY METALOWY! Jeżeli w Liturgii Męki Pańskiej bierze udział duża ilość wiernych, wówczas do adoracji Krzyża należy wyznaczyć tylko delegacje poszczególnych stanów: dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn. Po adoracji, do której podchodzą wydelegowane osoby, celebrans bierze do ręki Krzyż, staje przed ołtarzem na środku, zachęca wiernych do adoracji, po czym podnosi Krzyż ku górze, wszyscy wierni klękają i przez chwilę w milczeniu adorują Krzyż Pana Jezusa. Następnie umieszcza się Krzyż w miejscu dogodnym do ucałowania, jednak nie przed Bożym Grobem, aby wierni mogli adorować Krzyż przez Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Za adorację Krzyża zyskuje się odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
9) „Po zakończeniu liturgii obnaża się ołtarz, pozostawia się jednak na nim Krzyż z czterema świecznikami” (Kongr. Kultu Bożego 
o obchodzeniu Świąt Paschalnych z dnia 18 I 1988 n. 71).
10) Od Liturgii Męki Pańskiej aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej przed Krzyżem klęka się podobnie jak przed Najświętszym Sakramentem.
11) Zachęcić wiernych, by adorowali Pana Jezusa przez całą noc lub jej część.
12) Komunię św. rozdziela się wiernym tylko podczas liturgii Męki Pańskiej, chorym można zanieść Eucharystię o każdej porze dnia.

Rozpoczyna się Nowenna do Miłosierdzia Bożego.