Kalendarz liturgiczny

Sobota, 3 kwietnia 2021

WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA

Oficjum wł., Nieszpory obowiązkowe, Komplety nie odmawiają ci, którzy biorą udział w liturgii Wigilii Paschalnej.

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Wszystkie parafie diecezji - Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: 1) Rdz 1, 1 – 2, 2 lub: Rdz 1, 1. 26-31a; Ps 104 (103) 2) Rdz 22, 1-18 lub: Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18; Ps 16 (15) 3) Wj 14,15–15,1; Wj 15, 1. 2. 4-5. 17ab-18 4) Iz 54, 4a. 5-14; Ps 30 (29) 5) Iz 55, 1-11; Iz 12, 2. 3-4b. 4cd.-5

Pozostałe czytania:

 6) Ba 3, 9-15. 32 – 4,4; Ps.19 (18)
7) Ez 36, 16-17a. 18-28; Ps 42 (41); Ps 43 (42) albo: Ps 51 (50)
8) Rz 6, 3-11: Ps 118 (117); Mt 28, 1-10

Ogłoszenia:

Wskazania dotyczące Wielkiej Soboty:

Dziś Kościół nie sprawuje Służby Bożej poza Liturgią Godzin, dlatego zachęca się, aby podczas adoracji przy Grobie Bożym celebrować z ludem przynajmniej wybrane godziny Świętego Oficjum.


W ciągu dnia duszpasterze błogosławią pokarmy wielkanocne. Obrzędy te są już pewną antycypacją Wielkanocy. Jeżeli błogosławieństwo pokarmów odbywa się w kościele, należy poprzedzać je wspólną adoracją przy Grobie Pańskim: MR 148. (Zob. OB 1335-1346).
Dzisiaj Komunii św. można udzielać tylko w formie Wiatyku.
 

TRZECI DZIEŃ TRIDUUM PASCHALNEGO

DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA PANA

Wskazania dotyczące liturgii Wigilii Paschalnej:

W ciągu dnia opróżnia się wszystkie kropielnice w kościele z wody święconej. Napełni się je wodą chrzcielną, poświęconą w czasie liturgii Wigilii Paschalnej (Kongr. Kultu Bożego o obchodzeniu Świąt Paschalnych z dnia 18 I 1988 n. 97). Napełnianie kropielnic może mieć następujący przebieg: w czasie, gdy kapłan kropi lud idąc przez kościół, poprzedza go ministrant, niosący naczynie z wodą chrzcielną. Po dojściu do drzwi wejściowych kościoła, kapłan zatrzymuje się na chwilę z pokropieniem, a ministrant w tym czasie napełnia kropielnice. Po tej czynności kapłan i ministranci wracają przed ołtarz, kontynuując pokropienie wiernych.


Po południu należy przybrać odświętnie kościół na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Przed rozpoczęciem Wigilii Paschalnej należy koniecznie zakończyć adorację przy Grobie Pańskim. Kapłan lub diakon ubrany w komżę i stułę intonuje krótki śpiew na cześć Najświętszego Sakramentu, np. „Wielbię Ciebie”, następnie wyjmuje Hostię z monstrancji i chowa ją w tabernakulum Grobu Pańskiego. Na figurę Chrystusa leżącego w Grobie nakłada się białą zasłonę i ustawia figurę Chrystusa Zmartwychwstałego. Następnie wygasza się świece przy Grobie Pańskim, a także światła w kościele, z wyjątkiem wiecznej lampki albo dwóch świec. Pod koniec Wigilii Paschalnej, jeżeli wznawia się adorację, zapala się znów światła w Grobie Pańskim. Figury Chrystusa leżącego w Grobie już się nie odsłania, a monstrancji nie okrywa welonem.


Liturgia Wigilii Paschalnej należy do Niedzieli Zmartwychwstania. „Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy; nie wolno ich rozpocząć zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli” (MR 150). Do poświęcenia należy przygotować prawdziwą świecę paschalną, nie wolno używać atrap paschału wykonanych z tworzywa sztucznego lub drewna.
Msza Wigilii Paschalnej powinna być celebrowana bardzo uroczyście. Za odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych zyskuje się odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.


Uczestnicy liturgii Wigilii Paschalnej przynoszą ze sobą świece. Zależnie od tradycji i warunków miejscowych procesję rezurekcyjną można odprawić bezpośrednio po Wigilii Paschalnej, albo rano w Niedzielę Zmartwychwstania przed pierwszą Mszą.


Jeżeli procesja rezurekcyjna odbywa się po Mszy Wigilii Paschalnej, wówczas opuszcza się obrzędy zakończenia. Obrzęd i porządek procesji: MR 180-182.
Jeżeli procesja odbywa się w niedzielę rano, po Wigilii Paschalnej można ponownie wystawić Najświętszy Sakrament na całą noc lub na kilka godzin wieczornych i rannych przed Rezurekcją. Najświętszy Sakrament wystawia się w monstrancji nie okrytej welonem.


W czasie adoracji wieczornej w sobotę, po Liturgii Wigilii Paschalnej nie należy już śpiewać pieśni wielkopostnych. Można adorować Najświętszy Sakrament w ciszy albo śpiewać pieśni wielkanocne i eucharystyczne. Można także odmawiać chwalebną część Różańca św.
Obrzęd procesji rezurekcyjnej w niedzielę rano: MR 182.
 

WIGILIA PASCHALNA

sobota po zachodzie słońca

„Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy; nie wolno ich rozpocząć zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli” (MR 150).

Porządek jak w Mszale, tj.:

Liturgia światła

Liturgia słowa – Powinny być przynajmniej 3 czytania ze Starego Testamentu, a w przypadku naglącym 2. Nigdy jednak nie wolno opuścić czytania z Księgi Wyjścia. Po ostatnim czytaniu ze ST – Chwała

Liturgia chrzcielna

Liturgia Eucharystyczna jak zwykle, pref. o Zmartwychwstaniu Pańskim nr 20 w ME I-III wsp. tajemnicy dnia, własne „pamiętaj…”, uroczyste błogosławieństwo: MR 384* oraz rozesłanie: „Idźcie w pokoju Chrystusa, Alleluja, Alleluja”.