Kalendarz liturgiczny

Sobota, 27 marca 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie Wielkiego Postu, I Nieszpory Niedzieli Palmowej, Msza wł., pref. nr 17

Kolor liturgiczny: fioletowy

Adoracja: Parafia pw. Świętego Michała Archanioła - Miączyn Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Ez 37, 21-28; Jr 31; J 11, 45-57

Ogłoszenia:

Jutro ogłosić:

 • Dziś przeżywamy Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej. Jest to również Światowy Dzień Młodzieży.
 • Zapowiedzieć porządek nabożeństw i adoracji podczas Triduum Sacrum. Zachęcić wiernych do czynnego i pełnego udziału w liturgii.
 • Podać, kiedy można przyjąć Komunię św. w czasie Triduum Paschalnego:
 • Przypomnieć przepisy postne: W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i nie ma od niego dyspensy. Powstrzymanie się od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14-ty rok życia, natomiast post ścisły obowiązuje wiernych, którzy ukończyli 18-ty rok życia, a nie rozpoczęli 60-tego. „Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie są związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentycznego ducha pokuty”. Zachęca się wiernych do zachowania postu także w Wielką Sobotę, aby „dzięki temu z podniosłym i otwartym sercem przystąpić do radości Zmartwychwstania” (KL 110).
 • W Wielką Sobotę błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych. Podać godziny.
 • Podać godzinę rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. Należy przy tym pamiętać, że „wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpocząć zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli” (MR 3). „Zasada ta musi być interpretowana ściśle, czyli obrzędy wolno rozpocząć dopiero wtedy, gdy jest już rzeczywiście ciemno. Przeciwne jej nadużycia oraz tu i ówdzie praktykowane zwyczaje sprawowania Wigilii Paschalnej o godzinie, w której zwykło się antycypować Mszę niedzielną, zasługują na odrzucenie” (Euch. Myst. n. 28; Kongr. Kultu Bożego, List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych z dnia 16 I 1988, n.78). Do poświęcenia należy przygotować prawdziwą świecę paschalną, nie może to być olejowa lampa wykonana ze sztucznego tworzywa ani inna imitacja świecy. Dobrze, gdy jest to świeca nowa, która spala się przez cały rok. Na Wigilię Paschalną wierni (także służba liturgiczna) przynoszą ze sobą świece.
 • Podać godzinę rozpoczęcia procesji rezurekcyjnej rano lub nocą.
 • W Poniedziałek Wielkanocny taca na KUL.
 • Wielki Czwartek – zasadniczo w czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej; w godzinach rannych tylko dla tych, którzy nie mają żadnych możliwości uczestniczenia we Mszy św. wieczornej. Komunia św. także na Mszy Krzyżma w Katedrze.
 • Wielki Piątek – Komunia św. tylko w czasie liturgii Męki Pańskiej. Chorym można zanieść Komunię św. także poza tym czasem.
 • Wielka Sobota – Komunia św. tylko podczas Liturgii Wigilii Paschalnej. Chorym można zanieść Komunię św. tylko jako Wiatyk.

Wskazania na Niedzielę Palmową:

 • Dziś we Mszach św. obchodzi się pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Uroczyste wejście może się odbyć na początku Mszy św., w której zazwyczaj uczestniczy większa liczba wiernych. Poświęcenie palm z procesją może się odbyć tylko raz. Palmy należy poświęcać przed każdą Mszą św.
 • Przy sprawowaniu oficjum, poświęceniu palm i procesji oraz we Mszy św. używa się szat koloru czerwonego.
 • Do procesji celebrans ubiera się w ornat lub kapę.
 • Po procesji lub uroczystym wejściu opuszcza się znak krzyża i akt pokuty, a także pokropienie wodą święconą i odmawia się kolektę. Dalszy ciąg liturgii jak zwykle.