Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 16 marca 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie Wielkiego Postu, Msza wł., pref. nr 8-11

Kolor liturgiczny: fioletowy

Adoracja: Kościół pw. Kościół św. Katarzyny - rektorat - ZamośćKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Ez 47, 1-9. 12; Ps 46 (45); J 5, 1-16

Ogłoszenia:

† ks. Franciszek Klinger 1994