Kalendarz liturgiczny

Sobota, 30 maja 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie wielkanocne, Msza wł., pref. nr 20-26

albo: św. Jana Sarkandra, prezb. m – wsp. dow. – k. czerwony, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 13”-17” lub 20”-22”, kol. wł.
albo: św. Zdzisławy – wsp. dow. – k. biały, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 59’’-61’’, kol. wł.

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Parafia pw. Świętego Stanisława Biskupa - Wiszniów Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Dz 28, 16-20. 30-31; Ps 11 (10); J 21, 20-25

Ogłoszenia:

W godzinach wieczornych:

WIGILIA Uroczystości ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

 

I Nieszpory Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, Msza wł., Chwała, Wierzę, pref. o Zesłaniu Ducha Świętego nr 27, w ME I–III wsp. tajemnicy dnia, rozesłanie: „Idźcie w pokoju Chrystusa Alleluja, Alleluja” kol. czerwony

Msza Wigilijna: Rdz 11, 1-9; lub Wj 19, 3-8a. 16-20b lub Ez 37, 1-14; lub Jl 3, 1-5; Ps 104 (103); Rz 8, 22-27; J 7, 37-39

Jutro ogłosić:

  • Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Możemy uzyskać odpust zupełny za pobożne, publiczne odmówienie hymnu „Veni Creator”. (Po ostatniej Mszy św. paschał umieszcza się przy chrzcielnicy, a z krzyża zdejmuje się czerwoną stułę).
  • W poniedziałek święto NMP Matki Kościoła. Podać porządek Mszy św. i zachęcić do udziału.
  • W czwartek, 4 czerwca, święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów i kleryków naszej diecezji, którzy przygotowują się do kapłaństwa.
  • W najbliższą sobotę, 6 czerwca, w Katedrze w Zamościu o godz. 10.00 święcenia prezbiteratu.
  • W najbliższą niedzielę Uroczystość Najświętszej Trójcy. Kończy się okres Komunii św. wielkanocnej.
  • W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca.