Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 25 maja 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie wielkanocne, Msza wł., pref. nr 20-26

albo: Św. Bedy Czcigodnego, prezb., dK – wsp. dow. – k. biały, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 41”-42”, kol. wł.
albo: Św. Grzegorza VII, pap. – wsp. dow. – k. biały, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 27”-28”, kol. wł.
albo: Św. Marii Magdaleny de Pazzi, dz – k. biały, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 44”-46”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Parafia pw. Świętej Anny - Gródek Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Dz 19, 1-8; Ps 68 (67); J 16, 29-33