Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 2 czerwca 2020

Dzień powszedni

2 P 3, 12-15a. 17-18; Ps 90 (89); Mk 12, 13-17

albo: św. Marcelina i Piotra, mm – wsp. dow. – k. czerwony, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 13”-17”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętej Marii Magdaleny - Młodów Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: 2 P 3, 12-15a. 17-18; Ps 90 (89); Mk 12, 13-17

Ogłoszenia:

29. rocznica wizyty apostolskiej św. Jana Pawła II  w Lubaczowie