Kalendarz liturgiczny

Piątek, 29 maja 2020

św. Urszuli Ledóchowskiej, dz – wsp.

Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 58” lub 44’-46’, kol. wł.

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Parafia pw. Świętej Barbary - Oszczów Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Dz 25, 13-21; Ps 103 (102); J 21, 15-19