Kalendarz liturgiczny

Sobota, 11 kwietnia 2020

WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA

Oficjum wł., Nieszpory obowiązkowe, Komplety nie odmawiają ci, którzy biorą udział w liturgii Wigilii Paschalnej.

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Wszystkie parafie w diecezji - Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: 1) Rdz 1, 1 – 2, 2 lub: Rdz 1, 1. 26-31a; Ps 104 (103) 2) Rdz 22, 1-18 lub: Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18; Ps 16 (15) 3) Wj 14,15–15,1; Wj 15, 1. 2. 4-5. 17ab-18 4) Iz 54, 4a. 5-14; Ps 30 (29) 5) Iz 55, 1-11; Iz 12, 2. 3-4b. 4cd.-5

Pozostałe czytania:
 6) Ba 3, 9-15. 32 – 4,4; Ps.19 (18)
7) Ez 36, 16-17a. 18-28; Ps 42 (41); Ps 43 (42) albo: Ps 51 (50)
8) Rz 6, 3-11: Ps 118 (117); Mt 28, 1-10

Ogłoszenia:

Wskazania dotyczące Wielkiej Soboty:

 • Dziś Kościół nie sprawuje Służby Bożej poza Liturgią Godzin, dlatego zachęca się, aby podczas adoracji przy Grobie Bożym celebrować z ludem przynajmniej wybrane godziny Świętego Oficjum.
 • W ciągu dnia duszpasterze błogosławią pokarmy wielkanocne. Obrzędy te są już pewną antycypacją Wielkanocy. Jeżeli błogosławieństwo pokarmów odbywa się w kościele, należy poprzedzać je wspólną adoracją przy Grobie Pańskim: MR 148. (Zob. OB 1335-1346).
 • Dzisiaj Komunii św. można udzielać tylko w formie Wiatyku.

 

TRZECI DZIEŃ TRIDUUM PASCHALNEGO

 

DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA PANA

 

Wskazania dotyczące liturgii Wigilii Paschalnej:

 • W ciągu dnia opróżnia się wszystkie kropielnice w kościele z wody święconej. Napełni się je wodą chrzcielną, poświęconą w czasie liturgii Wigilii Paschalnej (Kongr. Kultu Bożego o obchodzeniu Świąt Paschalnych z dnia 18 I 1988 n. 97). Napełnianie kropielnic może mieć następujący przebieg: w czasie, gdy kapłan kropi lud idąc przez kościół, poprzedza go ministrant, niosący naczynie z wodą chrzcielną. Po dojściu do drzwi wejściowych kościoła, kapłan zatrzymuje się na chwilę z pokropieniem, a ministrant w tym czasie napełnia kropielnice. Po tej czynności kapłan i ministranci wracają przed ołtarz, kontynuując pokropienie wiernych.
 • Po południu należy przybrać odświętnie kościół na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Przed rozpoczęciem Wigilii Paschalnej należy koniecznie zakończyć adorację przy Grobie Pańskim. Kapłan lub diakon ubrany w komżę i stułę intonuje krótki śpiew na cześć Najświętszego Sakramentu, np. „Wielbię Ciebie”, następnie wyjmuje Hostię z monstrancji i chowa ją w tabernakulum Grobu Pańskiego. Na figurę Chrystusa leżącego w Grobie nakłada się białą zasłonę i ustawia figurę Chrystusa Zmartwychwstałego. Następnie wygasza się świece przy Grobie Pańskim, a także światła w kościele, z wyjątkiem wiecznej lampki albo dwóch świec. Pod koniec Wigilii Paschalnej, jeżeli wznawia się adorację, zapala się znów światła w Grobie Pańskim. Figury Chrystusa leżącego w Grobie już się nie odsłania, a monstrancji nie okrywa welonem.
 • Liturgia Wigilii Paschalnej należy do Niedzieli Zmartwychwstania. „Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy; nie wolno ich rozpocząć zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli” (MR 150). Do poświęcenia należy przygotować prawdziwą świecę paschalną, nie wolno używać atrap paschału wykonanych z tworzywa sztucznego lub drewna.
 • Msza Wigilii Paschalnej powinna być celebrowana bardzo uroczyście. Za odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych zyskuje się odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • Uczestnicy liturgii Wigilii Paschalnej przynoszą ze sobą świece. Zależnie od tradycji i warunków miejscowych procesję rezurekcyjną można odprawić bezpośrednio po Wigilii Paschalnej, albo rano w Niedzielę Zmartwychwstania przed pierwszą Mszą.
 • Jeżeli procesja rezurekcyjna odbywa się po Mszy Wigilii Paschalnej, wówczas opuszcza się obrzędy zakończenia. Obrzęd i porządek procesji: MR 180-182.
 • Jeżeli procesja odbywa się w niedzielę rano, po Wigilii Paschalnej można ponownie wystawić Najświętszy Sakrament na całą noc lub na kilka godzin wieczornych i rannych przed Rezurekcją. Najświętszy Sakrament wystawia się w monstrancji nie okrytej welonem.
 • W czasie adoracji wieczornej w sobotę, po Liturgii Wigilii Paschalnej nie należy już śpiewać pieśni wielkopostnych. Można adorować Najświętszy Sakrament w ciszy albo śpiewać pieśni wielkanocne i eucharystyczne. Można także odmawiać chwalebną część Różańca św.
 • Obrzęd procesji rezurekcyjnej w niedzielę rano: MR 182.

 

WIGILIA PASCHALNA

sobota po zachodzie słońca

 

„Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy; nie wolno ich rozpocząć zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli” (MR 150).

Porządek jak w Mszale, tj.:

Liturgia światła

Liturgia słowa – Powinny być przynajmniej 3 czytania ze Starego Testamentu, a w przypadku naglącym 2. Nigdy jednak nie wolno opuścić czytania z Księgi Wyjścia. Po ostatnim czytaniu ze ST – Chwała

Liturgia chrzcielna

Liturgia Eucharystyczna jak zwykle, pref. o Zmartwychwstaniu Pańskim nr 20 w ME I-III wsp. tajemnicy dnia, własne „pamiętaj…”, uroczyste błogosławieństwo: MR 384* oraz rozesłanie: „Idźcie w pokoju Chrystusa, Alleluja, Alleluja”.