Błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa

| autor:

Wszędzie tam gdzie rozpoczyna się życie, spotykamy się z tajemnicą Bożą, gdyż wszystko co żyje, podlega ojcowskiej opiece Boga. Każdy człowiek, będąc nawet jeszcze w łonie swojej matki, już jest w Bogu. Pan Bóg jest bliski każdemu człowiekowi i to zawsze, choćby dopiero stawał się człowiekiem. Wyrazem tego jest błogosławienie matki przed porodem, która z ufnością winna oczekiwać dnia rozwiązania.

W ramach obchodów Roku Rodziny zachęcamy ksieży Proboszczów do zorganizowania 8 grudnia błogosławieństwa matek oczekujących potomsta. Formuła błogosławieństwa znajduje się w Obrzędach błogosławieństw (t. I, str. 99-108) lub Agendzie Liturgicznej. (Pobierz tutaj: Obrzędy błogosławieństw, Agenda Liturgiczna)

Na wspólną modlitwę z Pasterzem Diecezji ks. Bp. Marianem Rojkiem i błogosławieństwo zapraszamy do kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu na godz. 18.00. Transmisja internetowa na kanale YouTube.