Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 14 grudnia 2020

św. Jana od Krzyża, prezb. dK – wsp.

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 73

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Benedyktynki Misjonarki - BiłgorajKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Lb 24, 2-7. 15-17a; Ps 25 (24); Mt 21, 23-27