Kalendarz liturgiczny

Niedziela, 27 grudnia 2020

ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA – święto

Oficjum i Msza ze święta, Chwała, Wierzę, pref. o Narodzeniu Pańskim nr 3-5, w ME I-III wsp. tajemnicy dnia

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Najświętszego Imienia Jezus - KrasnobródKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Rdz 15, 1-6; 21, 1-3; Ps 105 (104); Hbr 11, 8. 11-12. 17-19; Łk 2, 22-40

Ogłoszenia:

 

Możliwość błogosławieństwa małych dzieci (OB 1297-1301)