Kalendarz liturgiczny

Niedziela, 12 kwietnia 2020

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO- MSZA W DZIEŃ

Oficjum z uroczystości – Antyfona końcowa w komplecie: Królowo nieba, wesel się (aż do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego). Godzinę Czytań odmawiają tylko ci, którzy nie brali udziału w Wigilii Paschalnej. Msza wł., Chwała, Sekwencja, Wierzę, pref. o Zmartwychwstaniu Pańskim nr 20, w ME I-III wsp. tajemnicy dnia oraz wł. „pamiętaj...” (przez całą oktawę)

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Mniszki Kamedułki - TyszowceKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Dz 10, 34a. 37-43; Ps 118 (117); Kol 3, 1-4 albo: 1 Kor 5, 6b-8; J 20, 1-9

Ogłoszenia:

Uroczyste błogosławieństwo: MR 384* oraz rozesłanie: „Idźcie w pokoju Chrystusa, Alleluja, Alleluja”.

Dziś można uzyskać odpust zupełny za przyjęcie w pobożnym usposobieniu błogosławieństwa papieskiego „Urbi et Orbi” (nawet przez radio i telewizję).

Jutro ogłosić:

  • Rozpoczynamy oktawę Wielkanocy, która jest przedłużeniem świętowania pamiątki Zmartwychwstania Pana Jezusa na cały tydzień, dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (ONRLiK 24).
  • Dziś, 13 kwietnia, taca na KUL. 
  • W najbliższą niedzielę Święto Miłosierdzia Bożego, które rozpoczyna też Tydzień Miłosierdzia. Ofiary składane do puszek są przeznaczone na „Fundusz Caritas”.

WSKAZANIA NA OKRES WIELKANOCNY

  • Pięćdziesiąt dni, jakie upływają od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, obchodzi Kościół w radości i weselu jako jeden dzień świąteczny, jakby „Wielką Niedzielę”. Są to dni, w których przede wszystkim śpiewa się „Alleluja”. Niedziele tego okresu uważa się za Niedziele Paschy. Dlatego nazywa się je: I, II, III, IV, V, VI i VII Niedzielą Wielkanocną. Ten czas pięćdziesięciu dni kończy się Niedzielą Zesłania Ducha Świętego. Osiem pierwszych dni Okresu Wielkanocnego stanowi oktawę Wielkanocy. Obchodzi się je jako uroczystości Pańskie (ONRLiK 22-24).
  • Paschał umieszcza się obok ołtarza lub ambony, gdzie stoi aż do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego włącznie. „Paschał zapala się na czas wszystkich uroczystszych celebracji liturgicznych tego okresu, tak Mszy jak Jutrzni i Nieszporów” (CE 389). Nie okadza się Paschału podczas Mszy św. Okadzenie Paschału stosuje się tylko raz, w czasie Wigilii Paschalnej przed odśpiewaniem hymnu Exultet. (Anamnesis 65(2010), s. 107)
  • Krzyż ołtarzowy jest w tym czasie przyozdobiony czerwoną stułą. Na miejscu widocznym (w pobliżu ołtarza) ustawia się figurkę Chrystusa Zmartwychwstałego.
  • W Oktawie Wielkanocy nie można sprawować Mszy wotywnych oraz żałobnych. Mszę pogrzebową sprawuje się w szatach koloru czarnego lub fioletowego używając formularza Mszy pogrzebowej w okresie wielkanocnym, pref. nr 86-90.
  • Przez cały tydzień rozsyła się wiernych słowami: „Idźcie w pokoju Chrystusa, Alleluja, Alleluja”. Dni oktawy nie dopuszczają innych wspomnień, nawet uroczystości.