Kalendarz liturgiczny

Piątek, 10 kwietnia 2020

WIELKI PIĄTEK

Oficjum wł., Nieszpory odmawiają tylko ci, którzy nie uczestniczą w liturgii Męki Pańskiej. Kompleta z Niedzieli po II Nieszporach (responsorium własne). LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ Wszystko jak w MR 133

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Wszystkie parafie w diecezji - Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Iz 52, 13 – 53, 12; Ps 31 (30); Hbr 4, 14-16; 5, 7-9; J 18, 1 – 19, 42

Ogłoszenia:

Rozpoczyna się Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

Wskazania dotyczące Liturgii Męki Pańskiej:

 • Liturgię Męki Pańskiej celebruje się około godz. 1500, ale ze względów duszpasterskich wolno ją sprawować także w godzinach późniejszych.
 • Ołtarz winien być zupełnie obnażony: bez krzyża, świec i obrusów. Należy usunąć też inne ozdoby.
 • Obowiązuje post ścisły, czyli jakościowy i ilościowy.
 • W kaplicy Grobu Pańskiego powinien być ołtarz, choćby przenośny i tabernakulum do przechowywania puszek z Najświętszym Sakramentem.
 • Wszystkie elementy dekoracyjne i światła powinny kierować uwagę wiernych na Najświętszy Sakrament, który jest Owocem i Pamiątką Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, a nie na figurę Chrystusa leżącego w grobie.
 • Zbiórka ofiar przy adoracji Krzyża na utrzymanie miejsc pielgrzymkowych w Ziemi Świętej.
 • Duszpasterze zatroszczą się o to, by przed rozpoczęciem Liturgii Męki Pańskiej wierni zostali pouczeni odpowiednim komentarzem o obrzędzie adoracji Krzyża oraz zostali nauczeni śpiewów.
 • KRZYŻ DO ADORACJI POWINIEN BYĆ TYLKO JEDEN I DREWNIANY, NIGDY METALOWY! Jeżeli w Liturgii Męki Pańskiej bierze udział duża ilość wiernych, wówczas do adoracji Krzyża należy wyznaczyć tylko delegacje poszczególnych stanów: dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn. Po adoracji, do której podchodzą wydelegowane osoby, celebrans bierze do ręki Krzyż, staje przed ołtarzem na środku, zachęca wiernych do adoracji, po czym podnosi Krzyż ku górze, wszyscy wierni klękają i przez chwilę w milczeniu adorują Krzyż Pana Jezusa. Następnie umieszcza się Krzyż w miejscu dogodnym do ucałowania, jednak nie przed Bożym Grobem, aby wierni mogli adorować Krzyż przez Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Za adorację Krzyża zyskuje się odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • „Po zakończeniu liturgii obnaża się ołtarz, pozostawia się jednak na nim Krzyż z czterema świecznikami” (Kongr. Kultu Bożego o obchodzeniu Świąt Paschalnych z dnia 18 I 1988 n. 71).
 • Od Liturgii Męki Pańskiej aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej przed Krzyżem klęka się podobnie jak przed Najświętszym Sakramentem.
 • Zachęcić wiernych, by adorowali Pana Jezusa przez całą noc lub jej część.
 • Komunię św. rozdziela się wiernym tylko podczas liturgii Męki Pańskiej, chorym można zanieść Eucharystię o każdej porze dnia.