Ważny komunikat w związku z VI Diecezjalnym Dniem Sportu

| autor:

Ważny komunikat w związku z VI Diecezjalnym Dniem Sportu.

W związku z licznymi zapytaniami i zainteresowaniem termin zapisów i zgłoszeń przesuwamy na piątek 22 września do godz. 18:00.

Drużyny, które chcą wziąć udział prosimy o zgłaszanie poprzez wysłanie karty kwalifikacyjnej (dostępnej na stronie LSO i na stronie Kurii Diecezjalnej w Zamościu) do piątku 22 września do godz. 18:00 na adres mailowy [email protected]

Ks. Sebastian Koper
Diecezjalny Duszpasterz LSO                                              
VI Diecezjalny Dzień Sportu
Tomaszów Lubelski, czwartek 28 września 2023 r.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Jestem” w Hrubieszowie wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu i Partnerami zaprasza na VI Diecezjalny Dzień Sportu dla młodzieży naszej diecezji, który odbędzie się w czwartek 28 września w Tomaszowie Lubelskim. Poniżej Regulamin ze szczegółowymi informacjami i załączniki.

 

Ks. Sebastian Koper
Diecezjalny Duszpasterz LSO

 REGULAMIN VI DIECEZJALNEGO DNIA SPORTU

DLA MŁODZIEŻY DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ

 

I. ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Jestem” w Hrubieszowie.

 

II. PATRONAT HONOROWY:

- J.E. Ks. Bp Marian Rojek – Biskup Diecezjalny;

- Sz. P. Wojciech Żukowski - Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski;

- Sz. P. Monika Żur – Dyrektor Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie.

 

III. PARTNERZY:

- Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu

- Diecezjalne Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej,

- Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej,

- Ośrodek Sportu i Rekreacji TOMASOVIA w Tomaszowie Lubelskim.

 

IV. DIECEZJALNY DZIEŃ SPORTU JEST ORGANIZOWANY DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

 

V. PATRONAT MEDIALNY: Katolickie Radio Zamość

 

VI. CEL:

- integracja młodzieży diecezjalnej przez sport,

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,

- kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku, propagowanie zasad „czystej gry”,

- wdrażanie dzieci i młodzieży do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych.

 

VII. UCZESTNICY:

Zaproszenie do udziału w olimpiadzie sportowej kierujemy do: ministrantów, lektorów, ceremoniarzy, członków KSM, członków Ruchu Światło-Życie, harcerzy oraz innych parafialnych grup młodzieżowych, którzy są uczniami klas III-VIII Szkoły Podstawowej i uczniów Szkół Ponadpodstawowych.

 

VIII. PROGRAM VI DIECEZJALNEGO DNIA SPORTU

- Pierwszym punktem programu będzie Msza Święta w sanktuarium MB Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim o godz. 9:30, której będzie przewodniczył i słowo Boże wygłosi J.E. Ks. Bp Marian Rojek – Biskup Diecezjalny.

- Po Mszy świętej uczestnicy udają się własnym transportem na stadionu OSiR w Tomaszowie Lubelskim, gdzie na płycie głównej stadionu odbędzie się ceremonia otwarcia Olimpiady o godz. 11:00.

- Dla uczestników i opiekunów jest przewidziany obiad, który po okazaniu karnetów będzie wydawany w „Bistro TRYBUNA” przy OSiR między 12:30 a 14:30.

- Informujemy, że dla pozostałych osób, które przybyły z daną parafią (np. kibiców czy rodziców) wyżywienie we własnym zakresie.

- Najlepsze drużyny i zawodnicy w każdej kategorii wiekowej otrzymają medale. Dla każdej drużyny przewidziane są pamiątkowe statuetki.

- Prosimy wszystkie drużyny o pozostanie na ceremonii rozdania nagród o godz. 15:30.

 

IX. ZAPISY

- Karty kwalifikacyjne są do pobrania na stronie kurii diecezjalnej: https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/wiadomosci/3758-vi-diecezjalny-dzien-sportu-tomaszow-lubelski-czwartek-28092023 . Kartę proszę wypełnić czytelnie pismem drukowanym. Uzupełnioną kartę należy odesłać na mail: [email protected] do dnia 20.09.2023 r.

- Oryginał karty startowej składamy w dniu olimpiady w sekretariacie. Wówczas opiekunowie dostaną karnety na wodę, ciepły posiłek i słodycze.

- Duszpasterz parafialny jest zobowiązany złożyć listę imienną uczestników do dn. 23 września na adres: [email protected] . Karta imienna jest również dostępna na stronie Kurii Diecezjalnej w Zamościu.

- Zapisów dokonuje duszpasterz danej grupy parafialnej. Ze względów organizacyjnych uczestnicy (chociażby należeli tylko do jednej wspólnoty) startują jako reprezentacja danej parafii. Nie przewiduje się odrębnych reprezentacji jako uczniowie danej szkoły czy członkowie pojedynczej wspólnoty. Oprócz rozgrywek w piłkę nożną w pozostałych konkurencjach dopuszczalne są składy mieszane (tj. damsko-męskie) chyba, że zaznaczono inaczej.

 

X. KONKURENCJE:

 

 

Piłka nożna

Chłopcy Szkoła Podstawowa klasy III-IV (składy max. 8-osobowe, na boisku 5 os. + bramkarz)

Piłka nożna – chłopcy Szkoła Podstawowa klasy V-VI (składy max. 8-osobowe, na boisku 5 os. + bramkarz)

Piłka nożna – chłopcy Szkoła Podstawowa klasy VII-VIII (składy max. 8-osobowe, na boisku 5 os. + bramkarz)

Piłka nożna – chłopcy Szkoły Ponadpodstawowe (składy max. 8-osobowe, na boisku 4 os. + bramkarz)

Piłka nożna – dziewczęta SP kl. VII-VIII i  Szkoły Ponadpodstawowe (składy max. 8-osobowe, na boisku 5 os. + bramkarz)

Piłka plażowa

(siatkówka)

Szkoła Podstawowa klasy VII-VIII  (składy mieszane 3-osobowe)

Szkoły Ponadpodstawowe

(składy mieszane 3-osobowe)

Biegi średnio- dystansowe

Chłopcy Szkoła Podstawowa klasy VII-VIII  (bieg na 1000 m)

Dziewczyny Szkoła Podstawowa klasy VII-VIII  (bieg na 600 m)

Chłopcy Szkoły Ponadpodstawowe

(bieg na 1000 m)

Dziewczyny Szkoły Ponadpodstawowe

(bieg na 600 m)

Bieg sztafetowy

Szkoła Podstawowa klasy III-IV

(bieg wahadłowy 4 osoby x 60 m – dopuszczalny skład mieszany)

Szkoła Podstawowa klasy V-VI

(bieg wahadłowy 4 osoby x 100 m – dopuszczalny skład mieszany)

Szkoła Podstawowa klasy VII-VIII

(bieg wahadłowy 4 osoby x 100 m – dopuszczalny skład mieszany)

Szkoły Ponadpodstawowe

(bieg wahadłowy 4 osoby x 100 m – dopuszczalny skład mieszany)

Skok w dal z miejsca

Chłopcy Szkoła Podstawowa klasy VII-VIII

Dziewczyny Szkoła Podstawowa klasy VII-VIII

Chłopcy Szkoły Ponadpodstawowe

Dziewczyny Szkoły Ponadpodstawowe

Rzut piłeczką palantową

Szkoła Podstawowa klasy III-IV (konkurencja mieszana)

Szkoła Podstawowa klasy V-VI (konkurencja mieszana)

Szkoła Podstawowa klasy VII-VIII (konkurencja mieszana)

 

 

XI. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji programu w związku z liczbą zgłoszeń.

 

 

XII. Załączniki do pobrania:

- KARTA STARTOWA (należy odesłać do 22.09.)

- LISTA UCZESTNIKÓW (należy odesłać do 23.09.)