56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu - 19-25 II 2023 r.

| autor:

W niedzielę 19 lutego br. rozpocznie się 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem „Ku trzeźwości z Kościołem”. Trwać będzie do soboty 25 lutego jako duchowe przygotowanie do owocnego przeżycia Wielkiego Postu.

Bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, przypomina, że „ta piękna i jakże potrzebna inicjatywa zrodziła się w ubiegłym wieku z inicjatywy polskich biskupów zatroskanych o stan moralny naszego narodu, pod przewodnictwem bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego”. Ten wielki apostoł trzeźwości był przekonany, że „jeśli w naszym narodzie ma nadal istnieć wiara, istnieć Kościół, jeśli ma istnieć sam naród, to musi zostać pokonana plaga pijaństwa. Z całych sił o to zabiegał, sam dając przykład świętego, trzeźwego życia, praktykując od dzieciństwa dobrowolną abstynencję. Zachęcał wszystkich do gorliwej modlitwy w intencji otrzeźwienia narodu, do działań duszpasterskich i do składania Bogu przyrzeczeń abstynenckich z motywów nadprzyrodzonych. Jako akt wynagrodzenia Bogu za grzechy pijaństwa popełniane w naszej Ojczyźnie, a zarazem jako piękne świadectwo radosnego, wolnego życia bez alkoholu”.

Mając świadomość, jak ważne jest zjednoczenie wiernych na modlitwie w intencji otrzeźwienia naszego narodu, dotkniętego pijaństwem i innymi nałogami, Zespół KEP ds. ATiOU przygotował materiały duszpasterskie. Są to między innymi modlitwy na każdy dzień Tygodnia Modlitw, propozycje homilii i nabożeństw. Zawarte są one w publikacji „Apostoł Trzeźwości” Vademecum 2023, która trafi do każdej polskiej parafii. Oprócz materiałów na Tydzień Modlitw, jest w niej wiele cennych artykułów, świadectw i pomocy duszpasterskich na cały rok. Warto w tym miejscu wspomnieć o wielkim zaangażowaniu kurii diecezjalnych, które podejmują trud, aby materiały trafiły do duszpasterzy i innych osób zaangażowanych w apostolstwo trzeźwości.

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu jest okazją dla wspólnot parafialnych, aby zwiększyć zaangażowanie członków w działania abstynenckie i trzeźwościowe, jak również zachęcić wszystkich do codziennej troski o trzeźwość w swoich rodzinach. Ważne jest, aby na nowo odkryć wartość okresowych lub stałych przyrzeczeń abstynenckich i dać świadectwo poprzez wpisanie tej decyzji do Parafialnej Księgi Trzeźwości.

materialy_56_tmotn.pdf

modlitewnik_apostola_trzezwosci_2023.pdf