Zmarł ks. kan. Jan Maksim (l. 81)

| autor:

Ks. Jan Maksim urodził się 14 lutego 1942 r. w Chrzanowie.

Do szkoły podstawowej w Chrzanowie uczęszczał w latach 1949-1956, zaś dalszą naukę kontynuował w Janowie Lubelskim. Niestety z przyczyn zdrowotnych po trzech latach przebywał w sanatorium dla dzieci i młodzieży w Śląsku Cieszyńskim. Tam też zdał egzamin dojrzałości, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie.

26 czerwca 1966 r., w Roku Milenijnym, Biskup Lubelski Piotr Kałwa w Katedrze Lubelskiej udzielił mu święceń kapłańskich, które przyjął wraz z szesnastoma diakonami. Jako wikariusz ukończył studia duszpasterskie na KUL w Lublinie. U ks. prof. Stanisława Witka napisał rozprawę magisterską na temat: "Moralna osobowość nauczyciela w świetle wypowiedzi ostatnich papieży (Piusa XI- Jana XXIII)”.

 

Ks. Jan Maksim pracował duszpastersko w następujących parafiach:

Dorohusk (02.07.1966 – 03.07.1968) – wikariusz,
Łaszczów (03.07.1968 – 27.06.1969) – wikariusz,
Lublin św. Teresy (27.06.1969 – 29.12.1970) – wikariusz,
Kraśnik (29.12.1970 – 20.08.1974) – wikariusz,
Krasnystaw (20.08.1974 – 08.06.1976) – wikariusz,
Chełm Rozesłania Apostołów (08.06.1976 – 27.05.1982) – wikariusz,
Majdan Sopocki (27.05.1982 – 01.07.1982) – wikariusz,
Majdan Sopocki (01.07.1982 – 13.11.1998) – proboszcz.

13 listopada 1998 r. Biskup Zamojsko-Lubaczowski Jan Śrutwa mianował ks. Jana Maksima proboszczem parafii pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju oraz Dziekanem Dekanatu Biłgoraj Południe.

Podczas jego pracy jako proboszcza na terenie parafii dokonano wielu remontów. W kościele zostało zamontowanych 27 witraży autorstwa prof. Konstantego Kaschem-Baara. Dokonano gruntownej przebudowy prezbiterium i ołtarza soborowego, a także renowacji organów i uszkodzonych dzwonów. Wykonano nowoczesną instalację nagłaśniającą, klimatyzacyjną i grzewczą. Założono brakującą instalację odgromową. Przed ścianą frontową kościoła ułożono plac z kostki brukowej, a schody prowadzące na cmentarz parafialny wykonano z granitu. Odremontowano znajdujący się przy kościele XVIII-wieczny budynek mieszkalno-poklasztorny wraz z Aulą Franciszkańską, zainstalowano tam kotłownię gazową, a samo wnętrze starego kościoła zaadaptowano na cele wspólnot parafialnych i przykościelnej szkoły katolickiej. Przed cmentarzem ułożono obszerny parking z kostki brukowej. Wyłożono nią także główne aleje.

Dzięki staraniom ks. proboszcza udało się założyć Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, które zostały zlokalizowane w budynku nowej plebani. W latach 1999-2004 ks. Jan Maksim pełnił funkcję dyrektora tej placówki.

W 2000 roku, dzięki staraniom ks. Jana, na terenie parafialnym rozpoczęła się budowa Domu Księży Seniorów.

Dzięki staraniom ks. Maksima powstała kaplica w Domu Kombatanta.

15 czerwca 2002 r. otrzymał Godność Członka Honorowego Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za wyjątkowe zasługi dla KUL. W tym samym roku został powołany na członka Społecznej Rady Patronackiej Kolegium UMCS w Biłgoraju. Otrzymał również Dyplom „Wielkiego Serca" za zasługi i bezinteresowną pomoc świadczoną na rzecz osób niepełnosprawnych.

W 4 listopada 2005 r. Biskup Śrutwa odznaczył ks. Dziekana godnością kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej w Zamościu.  

Od 20 czerwca 2007 r. ks. Maksim przebywał jako emeryt w Domu Księży Seniorów w Biłgoraju oraz w domu rodzinnym w Chrzanowie.

 

Ks. Jan Maksim zmarł 25 stycznia 2023 r.  

 

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w piątek, 27 stycznia 2023 r. o godz. 15.00  w parafii pw. św. Jacka w Chrzanowie (diecezja sandomierska).

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego zostanie odprawiona w sobotę, 28 stycznia 2023 r. o godz. 12.00 w parafii pw. św. Jacka w Chrzanowie. Godzinę wcześniej (11.00) przed Mszą św. pogrzebową zostanie odmówiony różaniec za śp. ks. Jana Maksima.

Śp. ks. Jana polecajmy w modlitwach Bożemu Miłosierdziu


  

Źródło:  

https://www.bilgoraj.pl/page/4…