Bezpłatne szkolenie „Cyberbezpieczny Senior”

| autor:

Zachęcamy Księży Proboszczów do przekazania w ramach ogłoszeń duszpasterskich informacji o bezpłatnym szkoleni dla seniorów o bezpieczeństwie w Internecie.

Centrum Cyberbezpieczeństwa zaprasza seniorów do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „CyberBezpieczny Senior”. 

Cel: 

Celem szkolenia jest zwiększanie świadomości seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, szczególnie ataków skierowanych do użytkowników urządzeń mobilnych. 

Do kogo jest skierowane: 

Szkolenie przeznaczone jest dla seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie. 

Harmonogram szkoleń: 

➢ 02.02.2023 godz. 11 

➢ 06.02.2023 godz. 11 

➢ 07.02.2023 godz. 11 

➢ 09.02.2023 godz. 11 

➢ 14.02.2023 godz. 11 

➢ 16.02.2023 godz. 11 

➢ 21.02.2023 godz. 11 

➢ 22.02.2023 godz. 11 

➢ 23.02.2023 godz. 11 

➢ 28.02.2023 godz. 11 

*** liczba miejsc ograniczona 

*** aby szkolenie się odbyło musi zebrać się grupa min. 8 osób max. 15 

Zgłoszenia 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu: 

570-353-545 w godz. 9-16 

Miejsce szkolenia: 

Szkolenie stacjonarne w siedzibie Centrum Cyberbezpieczeństwa. 

Adres: Centrum Cyberbezpieczeństwa ul. Rynek Solny 1/7 22-400 Zamość 


Agenda Cyberbezpieczny Senior 

1.Co to jest phisihing? 

➢ jak wygląda taki atak, 

➢ jak się przed nim zabezpieczyć 

2.Bezpieczeństwo haseł: 

➢ zasady tworzenia bezpiecznego hasła 

➢ weryfikacja wieloskładnikowa 

➢ korzystanie z menedżera haseł 

3. Jak bezpiecznie poruszać się po sieci 

4. Bezpieczeństwo telefonu: 

➢ stosowanie zabezpieczeń w telefonie 

➢ korzystanie z bezpiecznych komunikatorów 

➢ prywatność danych w telefonie 

5. Dezinformacja oraz fake news: 

➢ przykłady kampanii dezinformacyjnych 

6. Zagrożenia dotykające dzieci w internecie: 

➢ jakie są formy cyberprzemocy 

➢ uzależnienie od gier komputerowych 

challenge- internetowe wyzwania 

➢ stalking 

➢ troll parenting 

➢ co zrobić, gdy twój wnuczek doświadczy cyberprzemocy? 

helpline- gdzie szukać pomocy 

Uczestnicy dowiedzą się jak: 

zabezpieczać się przed atakami hackerskimi; 

✓ definiować i charakteryzować najważniejsze techniki cyberataków; 

✓ rozpoznawać i zapobiegać zagrożeniom związanym z cyberprzestępczością; 

podejmować odpowiednie działania w przypadku usiłowania cybera-taku; 

✓ rozpoznawać socjotechniki wykorzystywane przez „ cyberprzestępców”; 

rozpoznawać i zapobiegać zagrożeniom związanym z cyberprzestępczością skierowaną w kierunku dzieci/wnuczków oraz podejmować odpowiednie działania/zabezpieczenia w celu ich ochrony 

Informacje organizacyjne: 

warsztaty dla grupy szkoleniowej trwa 1,5- 2 godziny zegarowe, 

❖ szkolenia prowadzone są w formie stacjonarnej , 

❖ szkolenia prowadzone będą w sposób aktywizujący uczestników szkolenia, 

Prowadzący umożliwia uczestnikom zadawanie pytań i udziela odpowiedzi. 


ULOTKA (pdf)