Święcenia kapłańskie

| autor:

W sobotę 4 czerwca Biskup Zamojsko-Lubaczowski udzieli święceń prezbiteratu dwóm absolwentom wyższego seminarium duchownego.

   Święcenia kapłańskie odbędą się zamojskiej katedrze o godz. 10. podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem bpa Mariana Rojka. Kandydaci przygotowują się do tego wydarzenia poprzez tygodniowe rekolekcje, prowadzone przez ojca duchownego ks. dra Witolda Słotwińskiego w domu rekolekcyjnym Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Łabuniach. 

   Kandydaci do święceń to dk. mgr Grzegorz Reszczyński z parafii pw. Św. Michała Archanioła w Werbkowicach oraz dk. mgr Ireneusz Żyła z parafii pw. Św. Karola Boromeusza w Lubaczowie. Następnego dnia po święceniach, czyli w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego nowo wyświęceni księża odprawią w swoich rodzinnych parafiach msze prymicyjne. Dwa dni później prymicje odbędą się w Lublinie w kaplicy zamojsko-lubaczowskiego seminarium duchownego. Nominacje na swoje pierwsze parafie neoprezbiterzy otrzymają od księdza biskupa pod koniec czerwca.

  Wspólnota seminaryjna wspiera przyszłych prezbiterów codzienną modlitwą, a w przeddzień święceń kilkugodzinną adoracją Najświętszego Sakramentu. Seminarium duchowne serdecznie zaprasza kapłanów, siostry zakonne oraz wiernych świeckich do wzięcia udziału w liturgii święceń.