I Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Gdeszyna

| autor:

Zwracam się do Czcigodnych Księży Proboszczów o podanie w ramach ogłoszeń parafialnych informacji o I Diecezjalnej Pielgrzymce Mężczyzn do bł. ks. Zygmunta Pisarskiego w Gdeszynie. 12 czerwca 2022r.

Program:

13.00 - Msza św.

Po Mszy: 

- Ucałowanie relikwii bł. ks. Zygmunta Pisarskiego

- Występ lokalnego kwintetu męskiego

- Spotkanie integracyjne przy grillu

Będę wdzięczny za informacje zwrotną o planowanym przyjeździe mężczyzn z parafii w celu organizacji spotkania integracyjnego.

ks. Paweł Głowik 

Diecezjalny Duszpasterz Mężczyzn