Słowo Biskupa Mariana Rojka na pielgrzymkę bierzmowanych - 02-06-2022

| autor:

Wydarzenie bierzmowania powinno być przeżywane przez młodych ludzi dobrowolnie proszących o ten sakrament w sposób głęboko dotykający ich religijnego doświadczenia. Przecież ta decyzja kosztuje trochę trudu, aby się odpowiednio i dojrzale przygotować do takiego spotkania z Duchem Świętym i Jego siedmiorakimi darami, na jakim zależy tym osobom dojrzewającym do dorosłości. Czy w waszym przypadku młodzi bierzmowani, rzeczywiście doświadczaliście jakiegoś wewnętrznego oczekiwania i swoistego duchowego napięcia, ciekawości, zainteresowania?

Niezależnie od tego, jak to dokładnie wyglądało w waszej osobistej sytuacji, można ogólnie powiedzieć podczas naszej diecezjalnej Pielgrzymki Bierzmowanych, że otrzymaliście już w sposób liturgiczny i uroczysty Ducha Świętego w tym sakramencie. Wiemy, iż to jest Trzecia Boska Osoba Trójjedynego Boga i właśnie z Duchem Świętym mamy dosyć swoisty problem. Na czym on polega? My nie możemy Go zobaczyć, ani usłyszeć, czy też odczuć lub posmakować, ale przecież On jest.

On teraz jest z wami i rzeczywiście do was już przyszedł. Jak to się dzieje? Widzieć, słyszeć, czuć i smakować, to podstawowe nasze życiowe ludzkie doświadczenie. I pod te fizyczne zmysły podlegało nasze przeżywanie w trakcie sakramentu bierzmowania, gdzie widzieliśmy znaki i gesty, słyszeli wypowiadane słowa: „przyjmij znamię daru Ducha Świętego” i czuli wonny zapach świętego krzyżma, jakim biskup namaszczał wasze czoła, czyniąc na nich znak Chrystusowego krzyża.

To wszystko było jednak zewnętrznym znakiem dla szczególnie ważnego wewnętrznego działania Trzeciej Boskiej Osoby na was samych. Duch Święty na zewnątrz jest niedostrzegalny, ale po Jego działaniu i skutkach można Go dobrze i rzeczywiście rozpoznać.

W jakiś sposób owo przeżycie można by porównać do doświadczenia elektrycznego prądu. Jego też nie widzimy ani nie słyszymy, nie działa on na nasze powonienie, ale skutki jego działania są potężne. I właściwie współcześnie nie możemy sobie pozwolić na odrzucenie i rezygnację z jego działania. Bo nie będzie się świeciło żadne światło, nie potrafi funkcjonować radio, a co z najbardziej nowoczesnymi narzędziami komunikacji, jakimi się na co dzień posługujecie, czy bez prądu potrafią one funkcjonować? Nie ma komputera, nie ma telefonu komórkowego, bez elektrycznego prądu to wszystko staje się bezużytecznym przedmiotem.

Z tym obrazem możemy dobrze porównać sobie tajemnicę Ducha Świętego. On jest w was i Jego działanie potrafi być przepotężne. Duch Pocieszyciel zstąpił w Jerozolimie na Apostołów i do nich Zmartwychwstały Pan powiedział: „weźmijcie Ducha Świętego” (J 20, 22).

Ten obiecany i posłany przez Chrystusa od Boga Ojca Duch Święty stał się dla Apostołów, jak moc wysokiego napięcia. Oni po wszystkich paschalnych wydarzeniach byli uczniami Jezusa bez śmiałości, nie odważyli się pójść do drugich i mówić im o Bogu, dawać o Nim świadectwo. Byli wszystkim bardzo przestraszeni, może też i pojawiły się u nich poważne wątpliwości w ich wierze w Jezusa Chrystusa. Ale działanie Ducha Świętego miało na nich ogromną skuteczność, przemogło ich całą ludzką niemoc i wszelkie obawy.

Od otrzymania Ducha Świętego Apostołowie odważyli się wyjść z Wieczernika i mówić współczesnemu światu o Bogu. Pomogli wielu ludziom dając świadectwo o Chrystusie, który kocha człowieka i dla nas pozostał na tym świecie. W ten sposób z osób, które uwierzyły w Boga Trójjedynego zaczęła powstawać wspólnota, która moc Bożego Ducha poniosła aż na krańce ówczesnej ziemi.

Dzisiaj obecni bierzmowani przejmują na siebie to świadectwo mówienia o Bogu ludziom sobie współczesnym. W tym sakramencie została wam zlecona misja działania z mocą Ducha Świętego pośród waszych rówieśników i wiele jest obszarów codziennego życia, gdzie On was posyła abyście innym pomagali, szczególnie zagubionym, tym, którzy stracili nadzieję i nie wiedzą, jak żyć, co robić by być zbawionym i szczęśliwym na wieki.

Duch Święty ma także i obecnie coś z symboliki elektrycznego prądu, napełnia was mocą i przekonuje skutecznością swego działania. Chcecie wiedzieć jakie to są owe obszary Jego aktywności w was i poprzez was?

Oto On daje wam właściwe spojrzenie na wszystko z czym się w życiu spotykacie. Chce powierzyć wam wiedzę o tym, jak rozróżniać prawdziwych przyjaciół od tych, którzy są fałszywi. Daje wam rozumność podpowiadającą każdemu z was, że opłaca się wysiłek pracy nad nauką w szkole na dalszą waszą przyszłość. Podzieli się z tobą mocą dającą odwagę do rozwiązywania różnych problemów i wzajemnych kłótni. Da wam roztropność odpowiedniego słowa we właściwym czasie oraz milczenia w sytuacjach w jakich właśnie to ma sens.

Duch Święty chce wam przybliżyć prawdę, o tym, że Bóg jest z wami. Iż przez Jezusa Chrystusa wszyscy zostaliśmy zbawieni i On umacnia waszą wiarę oraz że nawet gdybyście się Bogu sprzeniewierzyli to Duch Święty od was nie odstąpi.

Dobrze wiecie o tym, iż w biblijnym opisie zesłania Ducha Świętego na ludzi, pojawia się obraz i symbolika płomieni nad głowami tych, co Bożego Ducha otrzymują. Nie zapominajcie o tym, by być zapalonym płomieniem i żarem wobec istotnych spraw waszego życia. Przecież każdy z was jest czymś zachwycony, jakby rozpalony, a jeżeli czymś się pasjonujesz, to potrafisz łatwo innych tym tematem zainteresować i rozpalić. Pokażcie swoim rówieśnikom i innym ludziom jak ważną jest dla was wiara w Boga. Niech jej oddziaływanie będzie jak elektryczne światło a wy stańcie się jego dobrym przewodnikiem.

Oczywiście wiecie ze swego doświadczenia, iż w życiu są trudności z przepływem prądu. Pojawiają się takie izolatory, które go nie przewodzą. Zawsze będziecie napotykać na różne trudności w dziedzinie wiary i dawania świadectwa o Bogu.

W życiu są też takie próby, które mi nie wychodzą i popełniam błędy. Niestety jesteśmy zależni od wielu wpływów, które nie są dla nas pomocne, ale szkodzą nam i bliźnim. Ale się nie lękajcie, gdyż nie ma nic takiego, co mogłoby zdławić moc i działanie Ducha Świętego.

Ufam, że nie zapomnieliście już w swej codzienności o oddziaływaniu Bożego Ducha w waszym życiu i nie blokujecie w sobie samych mocy oraz skuteczności działania Jego siedmiorakich darów, bo wtedy przepływ Bożego Ducha jest przez was zatrzymany.

To diecezjalne spotkanie tegorocznych bierzmowanych tu u Matki Bożej Szkaplerznej w sanktuarium w Tomaszowie Lubelskim, niech stanie się dla każdej bierzmowanej młodej osoby wspólnym zatroskaniem o to, by ten Boży prąd od Ducha Świętego w waszym życiu nie gasł, ale się coraz bardziej rozpalał. Miłujcie wasze życie i Boże życie w was. Przyjęliście Ducha Świętego, bądźcie więc dla Niego przenikalni, by wszyscy widzieli w was jego skutki i pięknie owocujecie w swym życiu siedmiorakimi darami Bożego Ducha. Tego Wam z głębi serca życzę i błogosławię.

Zapraszam na nasze spotkanie do Tomaszowa Lubelskiego na 02 czerwca 2022 roku

+ Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

24.05.2022    Zamość