Sprawozdanie z ruchu pielgrzymkowego w parafiach w 2021 r.

| autor:

fot. archiwum KRZ
W naszych parafiach każdego roku organizowanych jest wiele różnego rodzaju pielgrzymek do miejsc świętych, związanych z kultem Bożym, czcią Matki Najświętszej czy innych świętych.

Jako moderator Diecezjalnego Duszpasterstwa Pielgrzymkowego dostrzegam potrzebę zobrazowania i podsumowania ruchu pielgrzymkowego, inicjowanego w naszej diecezji. Dlatego uprzejmie proszę Księży Proboszczów o przekazanie rocznego, szczegółowego sprawozdania (spisu) pielgrzymek, które zostały zorganizowane w parafii w ubiegłym roku (2021). 

Sprawozdania te posłużą do wskazania miejsc, w które najchętniej pielgrzymują wierni, w jakiej formie to robią, a także jakim zainteresowaniem cieszą się parafialne pielgrzymki. W przyszłości dane te będą stanowić podstawę do dalszego rozwoju ruchu pielgrzymkowego. Sprawozdanie takie pomoże również Księżom Proboszczom podsumować roczną pracę w tej formie duszpasterstwa.

Do złożenia takiego sprawozdania zachęcam także Duszpasterzy odpowiedzialnych za poszczególne duszpasterstwa, ruchy i stowarzyszenia, jeśli organizowali pielgrzymki w roku ubiegłym.

Sprawozdania należy składać w formie papierowej w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego (pokój nr 4) lub e-mailowo na adres: [email protected] do 31 stycznia 2022 r. Formularz sprawozdania jest do pobrania poniżej lub w zakładce "dokumenty".


Plik do pobrania:

SPRAWOZDANIA PIELGRZYMKOWE_formularz


Ks. Marek Mazurek
moderator Duszpasterstwa Pielgrzymkowego 
w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej