Msza św. za śp. ks. kan. Aleksandra Sieciechowicza

| autor:

Ks. Aleksander zmarł we wtorek, 24 marca 2020 r. w Szpitalu Wojewódzkim Jana Pawła II w Zamościu.
Z 62 lat kapłaństwa, 55 lat ks. Kanonik przeżył w parafii łabuńskiej.

W swoim testamencie kapłańskim ks. kanonik zapisał: „Pragnę prosić o skromny pogrzeb, bez niepotrzebnych przemówień, a tylko o modlitwę. […] Wszystkim ludziom z którymi Opatrzność Boża pozwoliła mi się zetknąć, serdecznie dziękuję, Wszystkich polecam Bogu w modlitwie i proszę o modlitwę. Tych, którzy czują się obrażeni, dotknięci w czymkolwiek, serdecznie przepraszam i proszę i przebaczenie” (22.07.2014).

Msza św. pogrzebowa za śp. ks. Aleksandra została odprawiona we czwartek, 26 marca 2020 r. o godz. 12.00 pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka w kaplicy Domu Diecezjalnego w Zamościu bez udziału wiernych. Mszę św. koncelebrował ks. Zygmunt Jagiełło – notariusz kurii diecezjalnej, a w Eucharystii uczestniczyły cztery siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus.

Wszystkie okoliczności związane z Mszą św. pogrzebową ks. Aleksandra Sieciechowicza wynikały z wprowadzeniem stanu epidemii koronawirusa w Polsce. Zgodnie z zarządzeniem organów państwowych, podczas wszelkich obrzędów sprawowanych wewnątrz kościoła czy kaplicy możliwy był udział maksymalnie 5 osób.

O godz. 12.45 ciało zmarłego ks. Aleksandra Sieciechowicza zostało złożone w grobowcu kapłańskim na cmentarzu parafialnym w Łabuniach. Uroczystościom na cmentarzu przewodniczył ks. kan. Marian Oszust, proboszcz parafii Cześniki w dekanacie krasnobrodzkim, do którego należy parafia Łabunie.

Zgodnie z poleceniem Biskupa Mariana Rojka Msza św. żałobna z udziałem wiernych zostanie odprawiona w późniejszym terminie, gdy ustanie zagrożenie związane z epidemią koronawirusa.


W najbliższą niedzielę, 5 lipca 2020 r. o godz. 16.00 w kościele parafialnym pw. MB Szkaplerznej w Łabuniach zostanie odprawiona Msza św. za śp. ks. kan. Aleksandra Sieciechowicza. 


Więcej informacji o zmarłym kapłanie:

https://diecezja.zamojskolubac…