XVII Diecezjalny Turniej Halowej Piłki Nożnej dla Liturgicznej Służby

| autor:

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Zamojsko-Lubaczowskiej wraz z Diecezjalnym Duszpasterstwem LSO zapraszają na XVII Diecezjalny Turniej Halowej Piłki Nożnej dla Liturgicznej Służby Ołtarza - 30 listopada 2019.

PARTNERZY: Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Jestem” w Hrubieszowie, OSiR Zamość, Diecezjalne Duszpasterstwo Sportu, DKS „Gaudium” Zamość.

CEL: integracja Liturgicznej Służby Ołtarza przez sport, wyłonienie reprezentacji naszej diecezji na Mistrzostwa Polski LSO, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku, propagowanie zasad „czystej gry”, wdrażanie dzieci i młodzieży do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych.

PATRONAT MEDIALNY: Katolickie Radio Zamość;

 

UCZESTNICY –turniej jest rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych na każdym poziomie rozgrywek:                            

•        KATEGORIA MINISTRANT (M) – roczniki 2008 – 2012 – składy 12 osobowe (na boisku gra 5 zawodników plus bramkarz);

•        KATEGORIA LEKTOR MŁODSZY (LM) – roczniki 2004 – 2007 – składy max. 10 – cio osobowe (na boisku gra 4 zawodników plus bramkarz);

•        KATEGORIA LEKTOR STARSZY (LS) – roczniki 1999 – 2003 – składy max.  10 – cio osobowe  (na boisku gra 4 zawodników plus bramkarz).

Drużynę zgłasza i jest opiekunem tylko ksiądz z danej parafii. Warunkiem dopuszczenia do turniejów na poszczególnych etapach jest przedstawienie odpowiedniej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ – do pobrania w załączniku. Udział biorą aktualni ministranci i lektorzy (tylko chłopcy).

Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie aktualnej legitymacji ministranta lub lektora (legitymacja ze zdjęciem).

 

TURNIEJ JEST ROZGRYWANY W 3 ETAPACH:

DEKANALNYM, REJONOWYM I DIECEZJALNYM.

 

A. DEKANAT:

Za przeprowadzenie turniejów w dekanatach odpowiedzialni są dekanalni duszpasterze liturgicznej służby ołtarza lub księża wyznaczeni przez rejonowych opiekunów LSO. Wyniki dekanalnych rozgrywek proszę przesłać w terminie do 31 października 2019 roku do KSIĘŻY REJONOWYCH DUSZPASTERZY LSO. 

 

B. REJON:

Turnieje między dekanalne zostaną rozegrane w 5 rejonach.Do turnieju między dekanalnego kwalifikują się: z GRUP I, II, III i IV po jednej drużynie. W grupie V awansują po dwie drużyny w każdej kategorii.

  • Grupa I  dekanaty: Biłgoraj Południe, Biłgoraj Północ, Józefów, Tarnogród - odpowiedzialny: ks. Łukasz Duda;
  • Grupa II dekanaty: Grabowiec, Hrubieszów Południe, Hrubieszów Północ, Tyszowce - odpowiedzialny: ks. Mateusz Kopa;
  • Grupa III dekanaty: Cieszanów, Lubaczów, Narol, Tarnoszyn, - odpowiedzialny: ks. Mateusz Maksim;
  • Grupa IV dekanaty: Tomaszów Południe, Tomaszów Północ, Łaszczów, Krasnobród – odpowiedzialny: ks. Tomasz Szady;
  • Grupa V dekanaty: Zamość, Szczebrzeszyn, Sitaniec, – odpowiedzialny: ks. Krzysztof Sosnowski.

 

C. DO FINAŁU DIECEZJALNEGO kwalifikuje się jedna najlepsza drużyna w każdej kategorii.

 

Wyniki turniejów między - dekanalnych należy przesłać do 17 listopada 2019 roku na adres:

Ks. Krzysztof Sosnowski – tel.: 663 976 969

Mail: [email protected]

 

Finałowy turniej zostanie rozegrany 30 listopada 2019 r. (sobota)

w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu.

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia

Regulamin turnieju