Caritas Zamość zakończył realizację projektu z Programu NOWEFIO

| autor:

Caritas Zamość zakończył realizację projektu z Programu NOWEFIO pn. „Caritasowa Akademia Talentów!”

Caritas Zamojsko-Lubaczowskiej od 01 lipca 2023 r. do końca kwietnia 2024 r. realizowała projekt pn. „Caritasowa Akademia Talentów!” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030.

24 kwietnia 2024 roku w Centrum Szkolenia i Rekreacji – Elbest Hotels w Krasnobrodzie odbyło się spotkanie podsumowujące z realizacji dwuletniego zadania.

Dla przypomnienia…

Projekt skierowany był do 30 wolontariuszy i  50 liderów wolontariatu z 4 lokalizacji Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej tj. Lubaczowa, Sitańca, Józefowa i Wożuczyna. W każdej z 4 lokalizacji realizowane były symulacje obywatelsko-ekologiczne (8 oddziaływań) oraz prowadzone były spotkania i warsztaty z szeroko zakrojonej tematyki wolontariatu.

 W spotkaniu podsumowującym uczestniczyli uczestnicy projektu oraz odbiorcy pośredni, do których kierowane były symulacje obywatelsko-ekologiczne podczas 8 oddolnych inicjatyw realizowanych przez zespoły projektowe w 4 lokalizacjach (5 grup realizujących symulacje). Podczas spotkania odbiorcy bezpośredni projektu przedstawili inicjatywy społeczne skierowane do mieszkańców swoich środowisk (łącznie do 121 osób z 4 lokalizacji realizacji zadania), jako ich pomysłodawcy i wykonawcy.

Spotkanie miało charakter integracyjny. Uczestnicy spotkania dzielili się doświadczeniami z realizacji zadań, przedstawiali efekty pracy i ich szeroki wpływ na lokalną społeczność. Wspólnie  obejrzeli nagrany podczas realizacji zadania film.

Dyrektor Caritas Ks. Marcin Jakubiak serdecznie podziękował za udział w projekcie, bardzo duże zaangażowanie i wkład, jaki wolontariusze wnieśli w realizowane inicjatywy. Indywidualnie podziękował uczestnikom za udział w projekcie. Dyrektor przybliżył również „miejsce przyjazne wolontariuszom” w postaci doposażonej w ramach zadania sali , która znajduje się przy ul. Matejki 21 w siedzibie Caritas i cieszy się dużym zainteresowaniem wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas, jako miejsce realizacji inicjatyw, wspólnych spotkań i działań ukierunkowanych na działalność wolontarystyczną skierowaną do mieszkańców naszej diecezji.

Na spotkaniu szczegółowo podsumowana została praca wolontariuszy i liderów oraz ich wkład w rozwój ich „małych ojczyzn”. Każdy otrzymał podziękowanie oraz publikację, która powstała w ramach realizacji zadania „Poradnik dla Opiekunów i Liderów Wolontariatu”.

Film podsumowujący jest dostępny do obejrzenia w linku poniżej: https://www.youtube.com/watch?v=WUA4u__I_Rs

Do zobaczenia na wolontariackim szlaku pomocowym!