Podsumowanie XXIV zbiorki żywności „Tak. Pomagam!”

| autor:

W dniach 8-9 marca 2024 r. trwała XXIV edycja zbiórki żywności „Tak. Pomagam!” Na terenie diecezji akcję koordynowała Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. W sklepach wielkopowierzchniowych wolontariusze zbierali żywność o dłuższym terminie przydatności, aby z zebranych darów przygotować paczki dla potrzebujących. Caritas Zamojsko-Lubaczowska zebrała ponad 7.137 kg żywności

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom, Pracownikom sklepów i osobom, które zaangażowały się w przygotowanie i przeprowadzenie zbiórki. Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy ofiarowali zakupione produkty i chcieli podzielić się z potrzebującymi. W sumie nasza pomoc trafi do 1500 osób. Dziękuję uczniom, rodzicom, opiekunom SKC i nauczycielom biorącym udział w zbiórce za poświęcony czas i zaangażowanie

Do akcji włączyło się 801 Wolontariuszy z terenu diecezji:

SKC przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu

SKC  przy Szkole Podstawowej im Ks. Błażeja Nowosada w Wożuczynie

SKC przy Szkole Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu

SKC przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu

SKC przy  I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

PZC przy  Parafii Św. Mikołaja w Hrubieszowie

SKC przy Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie

SKC przy Szkole podstawowej nr 2  w Hrubieszowie

SKC  przy Szkole Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie

SKC przy Szkole Podstawowej w Cewkowie

SKC  przy Szkole Podstawowej w Suchowoli

SKC przy  Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu

SKC przy Katolickiej Szkole Podstawowej  im. św. Ojca Pio w Zamościu

SKC przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie

Domu Pomocy Społecznej w Lubaczowie

SKC przy Zespole Szkół w Horodle

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Radość i Nadzieja” w Dominikanówce

PZC przy Parafii pw. Świętego Leonarda w Tyszowcach.

SKC przy Zespole Szkół w Krasnobrodzie

SKC przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Zamościu

PZC  przy Parafii Matki Bożej  Królowej Polski

SKC Szkole Podstawowej im Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej

PZC przy  Parafii pw. Świętego Antoniego z Padwy w Jezierni

SKC przy Szkole Podstawowej w Majdanie Nepryskim

SKC przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie

SKC przy Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu

SKC przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Tereszpolu-Kukiełkach

SKC przy Szkole Podstawowej w Horyszowie Polskim

 SKC przy Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu

SKC przy  Szkole Podstawowej w Lipsku

SKC przy Katolickim Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju

SKC przy Szkole Podstawowej nr 1 im Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

SKC przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

SKC przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

SKC przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

SKC  przy Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tomaszowie Lubelskim

SKC przy Społecznej Szkole Podstawowej w Załużu

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  OHP w Zamościu

SKC przy Zespole Szkolno-Wychowawczym w Michalowie

SKC przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleszycach

SKC przy  Szkole Podstawowej w Tarzymiechach

SKC przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie

SKC przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Husynnem

 

Ks. Marcin Jakubiak
Dyrektor Caritas Zamojsko-Lubaczowskiej