Spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

| autor:

W sobotę 9 marca 2024 r. odbyło się pierwsze spotkanie nowego składu Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

W spotkaniu wzięło udział ok. 40 osób, które z nominacji Księdza Biskupa zostały członkami tej rady na pięcioletnią kadencję. Radę tworzą przedstawiciele poszczególnych wspólnot i duszpasterstw w naszej diecezji - zarówno osoby duchowne, jak i świeckie, a także osoby życia konsekrowanego, w liczbie ok. 60 osób. 

Zadaniami rady jest m.in.: rozeznawanie stanu życia religijnego i moralnego wiernych w diecezji; zapoznawanie Biskupa z duchowymi potrzebami wiernych; przedstawianie Biskupowi propozycji i sugestii odnoszących się do różnorakich działań duszpasterskich podejmowanych w Kościele zamojsko-lubaczowskim; wymiana doświadczeń w poszukiwaniu bardziej skutecznych metod działań duszpasterskich; udzielanie pomocy w realizacji programu duszpasterskiego w parafiach, wspomaganie kapłanów, ruchów i wspólnot działających na terenie Diecezji w ich w działalności ewangelizacyjno-duszpasterskiej. 


Podczas spotkania Ks. Biskup wręczył nominacje członkom rady. Następnie miały miejsce prace w poszczególnych grupach tematycznych, gdzie diagnozowano potrzeby poszczególnych kategorii wiernych i pracowano nad propozycjami działań duszpasterskich, ewangelizacyjnych i preewangelizacyjnych, aby zaspokoić te potrzeby. 

Na podstawie zebranych wniosków Wydział Duszpasterstwa Ogólnego i poszczególne duszpasterstwa specjalistyczne opracują następnie plan działania, który zostanie przedstawiony Biskupowi Diecezjalnemu oraz Księżom Dziekanom celem wdrożenia go od najbliższego roku formacyjnego.