„Caritasowa Akademia Talentów!” – warsztaty, innowacyjne pomysły...

| autor:

„Caritasowa Akademia Talentów!” – warsztaty, innowacyjne pomysły i ciekawe rezultaty pracy zespołowej …

Od stycznia 2024 r. Caritas Zamojsko-Lubaczowska realizuje szereg działań skierowanych zarówno do odbiorców bezpośrednich projektu, jak też do osób ze środowisk lokalnych naszych odbiorców. Podobnie jak w 2023 roku, zainteresowanie działaniami przerosło nasze oczekiwania. Aktualnie w warsztatach uczestniczy już 70 osób na 50 planowanych, a zajęcia i spotkania trwają do końca marca 2024.

Uczestnicy projektu dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 pt. „Caritasowa Akademia Talentów!” uczestniczą w spotkaniach i zajęciach z zakresu tematyki „Kształtowania wizerunku lidera”, „Komunikacji lidera”, „Warsztatów Liderskie” oraz „Warsztaty odkrywania talentów”. Dla przypomnienia…Aktywni liderzy i wolontariusze to lokalizacje PZC w Wożuczynie, PZC w Józefowie, DPS i MOW w Lubaczowie, SKC w Sitańcu.

Równolegle nasi Beneficjenci przygotowują się do realizacji inicjatyw ekologiczno-obywatelskich w swoich społecznościach lokalnych. Promocja, informacja, zakupy niezbędne do realizacji inicjatyw i ciągłe wsparcie doradcy animacyjnego- to główne działania realizowane od stycznia 2024. Powstaje łącznie 8 partnerskich symulacji ekologiczno-obywatelskich skierowanych do lokalnej społeczności, które sukcesywnie zaprezentujemy na naszej stronie i Fb. Jesteśmy na etapie przygotowywania poradnika z zakresu tworzenia SKC i PZC z dobrymi praktykami naszych działań. Zwieńczeniem wspólnych działań będzie film z realizacji inicjatyw.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030