Drugi Rok Pomocy dla Ukrainy

| autor:

Prawie 6,5 mln uchodźców wojennych z Ukrainy zarejestrowano na świecie, w tym około 1 mln przebywa w Polsce. Wartość pomocy udzielonej przez Caritas w 2023 roku osobom z Ukrainy zarówno w Polsce jak i w Ukrainie wyniosła prawie 150 mln złotych.

24 lutego 2024 r. minęło dwa lata od rozpoczęcia wojny.

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Zamościu działające, przy ul. Kolegiackiej 1a, zorganizowało spotkanie dla uchodźców mieszkających w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z pracownikami Caritas i władzami samorządowymi z Zamościa.

Uczestniczący w wydarzeniu, ks. Marcin Jakubiak, dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej opowiedział o działaniach Caritas na rzecz uchodźców, szczególnie o wszechstronnych formach wsparcia zrealizowanych i tych wciąż trwających.  Na spotkaniu był także Prezydent Miasta Zamość, Pan Andrzej Wnuk, który zapewnił o stałym wsparciu dla osób z Ukrainy, które znalazły schronienie w mieście Zamość, tak, aby „czuły się tutaj dobrze i bezpiecznie”.

Goście mieli również okazję obejrzeć prezentację o działalności Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, jak pomoc udzielana jest względem dzieci, dorosłych, seniorów i osób niepełnosprawnych.

W trakcie sobotniego spotkania nie zabrakło muzyki ukraińskiej i recytowanych wierszy. Wystąpiły dzieci i młodzież z Biłgoraja, których przygotowała Pani Valentyna Maksymenko, zaś na gitarze zagrała Dariia Nidzelska. Wysłuchaliśmy także tekstów przygotowanych przez Annę Mirosznyk oraz Janka Filipczuka.

Spotkanie było także okazją do integracji, rozmów oraz podzielenia się z innymi doświadczeniami z pobytu w Polsce, a także „przelania” na papier swoich życzeń. Goście pisali je na wyciętych z papieru sercach, a następnie przyklejali je na mapie Ukrainy.

W Klubie Malucha dzieci obejrzały prezentację o Ukrainie oraz wspólnie z Paniami - Anią i Allą przygotowały plakat pt. „Gołąb Przyszłości”.

W imieniu osób korzystających z pomocy Centrum Pani Olena Yarmolenko podziękowała prezydentowi Zamościa i wręczyła namalowany przez siebie obraz.

Pracownicy Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom podziękowali Ks. Dyrektorowi Caritas Marcinowi Jakubiakowi oraz Pani Annie Sikorskiej koordynującej działaniami Centrum za wielkie zaangażowanie i stworzenie miejsca, które stanowi ośrodek wspólnoty i wsparcia.

 

Video relacja

https://lublin.tvp.pl/76111239…