Caritas Zamość realizatorem projektu finansowanego przez UNHCR

| autor:

W środę, 21 lutego 2024 r. Caritas Zamojsko-Lubaczowska miała przyjemność gościć w siedzibie Centrum Migrantom i Uchodźcom przedstawicieli z Biura terenowego UNHCR w Lublinie i Rzeszowie.

W trakcie spotkania ks. Marcin Jakubiak – Dyrektor Caritas Zamojsko- Lubaczowskiej przedstawił realizowane obecnie działania oraz omówił szeroko zakrojone wsparcie na rzecz migrantów i uchodźców, której Caritas udziela od dwóch lat, a od początku 2023 roku dzięki wsparciu otrzymanemu od UNHCR, the UN Refugee Agency w ramach projektu „Inicjatywa społeczna na rzecz wsparcia integracyjnego w Polsce dla uchodźców dotkniętych konfliktem” realizowanego w ramach Programu finansowanego ze środków Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Biura Terenowego UNHCR Polska w Lublinie Marco Procaccini, a swoją obecnością zaszczycił Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek, który od pierwszych dni wybuchu wojny aktywnie wspierał działania pomocowe kierowane do uchodźców. Podczas rozmów na temat bieżących działań, potrzeb na rzecz uchodźców i migrantów Ksiądz Biskup dokonał analizy zmieniających się form pomocowych na przestrzeni dwóch lat pomocy mieszkańcom okupowanej Ukrainy, którzy przebywają na terenie diecezji. Podczas spotkania wdzięczni za pomoc i wsparcie klienci centrum przekazali drobne upominki naszym gościom. Dobry czas, owocne rozmowy, plany pomocowe na przyszłość.