“PODZIEL SIĘ I TY” – przekaż 1,5% podatku na CARITAS

| autor:

“PODZIEL SIĘ I TY” – przekaż 1,5% podatku

Kilka słów … cyklicznie organizujemy liczne akcje charytatywne, realizując zadania statutowe. Wszystkie działania skierowane są do najbardziej potrzebujących dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z niepełnosprawnościami.

Systematycznie pomagamy:

 • rodzinom dotkniętych problemami społecznymi
 • rodzinom wielodzietnym
 • dzieciom z rzadkimi chorobami
 • osobom ubogim i bezdomnym
 • osobom z niepełnosprawnościami,
 • chorym, starszym i samotnym
 • uzależnionym – młodzieży i dorosłym
 • osobom bezrobotnym i wykluczonym społecznie
 • ofiarom wojen i kataklizmów
 • w organizacji wypoczynku letniego dzieciom z rodzin najuboższych

 

W liczbach wygląda to tak…

W 2023 roku z naszej pomocy i wsparcia skorzystało:

 • 1488 seniorów
 • 4 332 dzieci i młodzieży
 • 1 267 osób z niepełnosprawnościami
 • 3 885 uchodźców
 • 3 800 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Prowadzimy:

 • 15 Parafialnych Zespołów Caritas
 • 70 Szkolnych Kół Caritas

W działania statutowe zaangażowanych było w 2023 roku 1 900 czynnych wolontariuszy.

 

Możesz pomóc i ulepszyć nasze działania poprzez przekazanie na naszą organizację 1,5% podatku, dzięki któremu:

 • Zwiększymy ilość osób które obejmiemy pomocą
 • Wpłyniemy na poprawę stanu zdrowia chorych dzieci, poprzez dofinansowanie ich leczenia i zakup leków
 • Wpłyniemy na poprawę sytuacji materialnej dzieci potrzebujących wsparcia w zaspokajaniu potrzeb podstawowych  (Program Skrzydła)
 • Zwiększymy możliwość dofinansowania większej ilości stypendystów programów stypendialnych (Program Dwa Talenty)
 • Zaspokoimy podstawowe potrzeby osobom starszym, samotnym, schorowanym, z niepełnosprawnościami
 • Zorganizujemy większą ilość turnusów wypoczynku letniego dla dzieci najbardziej potrzebujących
 • Przyczynimy się do zwiększenia sprawność osób z niepełnosprawnościami poprzez dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego

 

WZÓR WYPEŁNIENIA FORMULARZA PIT