​X EDYCJA KONKURSU o bł. Karolinie Kózkównej i św. Stanisławie Kostce

| autor:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zaprasza do udziału w ​X jubileuszowej edycji konkursu o bł. Karolinie Kózkównej i św. Stanisławie Kostce.

GOTÓW!

Ostatnia okazja aby wysłać jeszcze zgłoszenie szkoły.

1. Do dnia 14 listopada 2023 r. dyrektor szkoły przesyła pocztą elektroniczną do koordynatora konkursu zgłoszenie szkoły.

2. Zadania na eliminacje szkolne konkursu zostaną przesłane w dniu konkursu rano na adres e-mail podany przez szkołę w zgłoszeniu.

3. Eliminacje szkolne konkursu przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który odpowiada za organizację i przebieg konkursu.

4. Etap szkolny we wszystkich szkołach odbywa się (wtorek) 21 listopada 2023 roku.

5. Uczestnicy etapu szkolnego otrzymują pytania konkursowe w formie testu. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.

6. Skan protokołu z przebiegu eliminacji szkolnych przewodniczący komisji szkolnej przekazuje do Koordynatora diecezjalnego na adres szkoły [email protected]
w dzień eliminacji szkolnych!

7. Prace konkursowe (sprawdzone) przewodniczący komisji szkolnej przesyła listownie lub osobiście na adres:
Biuro Zarządu KSM ul. Kościelna 43,
22-437 Łabunie – do 30 listopada 2023 r.

8. Do eliminacji rejonowych z testu wiedzy o życiu bł. Karoliny Kózkówny i św. Stanisława Kostki kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali 60% punktów lub 3 najlepszych uczniów z danej szkoły.

Więcej szczegółów na stronie www.ksm.zamojskolubaczowska.pl