Księża odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

| autor:

Księża Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej: Ks. Marcin Jakubiak i Ks. Andrzej Stopyra odznaczeni przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną i charytatywną

Prezydent RP Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe za wybitne zasługi w niesieniu pomocy osobom dotkniętym konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz za działalność społeczną i charytatywną Zarządowi i  pracownikom Caritas Polska, dyrektorom  diecezjalnych Caritas oraz pracownikom Caritas Polska.

W elitarnym gronie 19 odznaczonych osób docenione zostało zaangażowanie i działalność charytatywna dwóch  Księży z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Srebrnymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali:

Ks. Marcin Jakubiak- Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Ks. Andrzej Stopyra- Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława bpa w Lubaczowie

 

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał sekretarz stanu, zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, minister Piotr Ćwik podczas spotkania zorganizowanego 09 listopada 2023 roku w siedzibie Caritas Polska w Warszawie.

„Wyróżnienie i tak wysoka nobilitacja- to praca zespołowa. Serdecznie dziękuję współpracownikom, wolontariuszom i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zaangażowali się i cały czas podejmują pracę na rzecz pomocy innym”- podkreśla Ks. Marcin Jakubiak

 

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów  w pracy na rzecz drugiego człowieka.

 

https://caritas.pl/blog/2023/11/09/prezydent-rp-nadal-odznaczenia-dyrekcji-i-pracownikom-caritas/