Wpłaty ze sprzedaży Tygodnika „Niedziela”

| autor:

Częstochowa, dnia 1 października 2023 r.

Przewielebny Księże,

Informujemy, że w związku ze zmianą sposobu kolportażu, począwszy od numeru 41. Tygodnika Katolickiego „Niedziela" (z datą "wydawniczą na dzień 8 października br.) wpłaty za sprzedany tygodnik mogą być dokonywane na konto bankowe Instytutu Niedziela:

PKO BP 60 1020 2313 0000 3102 1070 6010

Z wdzięcznością za codzienną współpracę i wielkie zaangażowanie w kolportaż pracy katolickiej,
w imieniu Zarządu Instytutu NIEDZIELA

ks. Mariusz Bakalarz
Prezes Zarządu